Библиотеката при Народното читалище ,,Просвета 1899‘‘ разполага със заемна, Детски отдел, отдел „История“ е компютърна зала.

Библиотеката работи дейно, като се опитва да обхване всички възрастови групи от гражданите, приоритетно обслужва децата от местното училище и детска градина.

Всички читатели ползват библиотеката, след като са регистрирани. Издаването на читателска карта е безплатно. Читателите имат право да ползват в библиотеката всички библиотечни фондове, независимо от типа литература.

Експонират се изложби на книги и други библиотечни материали, свързани с бележити дати.

Нашият колектив се стреми да работи за превръщане на читалището в организация, която създава и опазва духовните ценности, с библиотека, осигуряваща културно-информационна среда за всеки.

Други услуги:

Копирни услуги;Сканиране на документи;Свободен достъп до интернет.

Работно време: понеделник – петък; 08.00-17.00 ч.

Телефон: 0876 549 971