Компютърната зала в библиотеката при НЧ “Просвета 1899“ е оборудвана с 5 компютъра, ксерокс, мултимедия и интернет достъп, по проект към програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ на Фондация „Глобални библиотеки-България“, спечелен през 2011 г.

Достъпът в залата за потребители е безплатен. Чрез мултимедията провеждаме културни мероприятия, прожектираме филми за деца по време на летните занимания, провеждани всяка година по наша инициатива.

Стремим се да създаваме условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги, да насърчаваме информационната грамотност, местното и общностното развитие и да подпомагаме социалната интеграция на групите в неравностойно положение.