Очаквайте информация за дейностите на читалището за работа с деца.

Политика за закрила на детето (приета през 2018 г.)

  • За Народно читалище “Просвета 1879” – с. Крушовица детството е основна ценност.
  • Ние сме професионалисти, които в работата с деца и следват Етичния кодекс за работа с деца.
  • В работата си се отнасяме по подходящ начин, който ги развива, насърчава и утвърждава.
  • Ние насърчаваме обществото да има почтително отношение и да защитава и спазва правата на децата.

Прочетете цялата Политика за закрила на детето