КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУШОВИЦА

Илия Илиевски

Роден през 1958 г. в с. Крушовица. Завършил е основното си образование в училището в селото. След това завършва средното си образование в техникума „Сава Младенов“ в Тетевен, а през 1980 година завършва висшето си образование във Висшия селскостопански институт в Пловдив. Започва кариерата си като председател на стопанството в Липница, а година преди демократичните промени заема позицията научен сътрудник в Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково. От 2007 година е кмет на с. Крушовица.

Контакти

Област: Враца
Община: Мизия
Населено място: с. Крушовица
Адрес: ул. „Люлин“ № 16 А
Пощенски код: 3349
Телефон: (09164)22-35
Е-mail: 
kmetstvo_kr@abv.bg

Работно време

От 08:30 до 12:30 ч.
От 13:00 до 17:00 ч.

За контакт с кмета:

Тел.: 0885 036 780 – Илия Илиевски

За контакт със секретаря на кметството:

Тел. 0889 202 087 – Тинка Вълкова

Услуги:

Плащане на данъци, издаване на пълномощни, издаване на постоянен адрес, издаване на настоящ адрес, регистрация,нотариална заверка, удостоверения за семейно положение и др.