Услуги:

· получаване и изпращане на писма и колети
· плащане на битови сметки
· изплащане на пенсии
· пощенски записи
· плащания към мобилни оператори

Адрес: Новото село

Служител: Сашка Христова

За контакти: тел. (09164) 2319