Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Читалището спечели проект за закупуване на нови книги - Просвета 1899

Повече от 50 книги и други информационни източници ще обогатят фонда на библиотеката към НЧ „Просвета“ в с. Крушовица. Новите книги са от различни области, съобразени с профила на библиотеката. Голяма част от тях са развлекателна литература, детски издания и учебници, за да може да бъдат удовлетворени читателските потребности и библиотеката да бъде полезна на деца и възрастни.

Големият брой на новонабавени книги се дължи на финансирането по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

Финансирането е в размер на 1 212 лева.