Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Читалището в Крушовица ще подпомага 50 деца и техните семейства до юли 2021 г. - Просвета 1899

Читалището в с. Крушовица е общностно базирана институция, която съхранява и развива традициите, но има и социални и граждански функции. В рамките на одобрения проект „Подкрепа за децата на с. Крушовица“ читалището ще предостави хуманитарна подкрепа (хранителни пакети) на 30 уязвими семейства и образователна подкрепа на територията на читалището за 50 деца, които нямат или имат много ограничен достъп до онлайн обучение.

Проектът ще подкрепи и 50 родители чрез консултиране за родителски умения в “Училище за родители“.

Какво ще правим?

Образователна подкрепа за 50 деца. В рамките на инициативата всеки ден между 12.00 и 18.00 часа общностен медиатор и педагог ще работят индивидуално по график с децата, за “наваксване” на образователните пропуски от дистанционното обучение.

Закупуване на дрехи за 50 деца. Ще бъде осигурен пакет дрехи втора употреба, съобразени с възрастта и обувки за поне 1 сезон.

Осигуряване на хранителни пакети за 30 семейства. Ще бъдат закупувани купони за хранителни продукти за 30 семейства, като продуктите ще се закупуват от родителите с подкрепа на образователните медиатори.

В рамките на инициативата ще бъде реализирано и “Училище за родители”, в рамките на което образователните медиатори и екипа на читалището ще организират тематични срещи и обучения, които ще насърчат родителите да са по-добри в грижата за децата си.

Инициативата „Подкрепа за децата на Крушовица“ се финансира от програма „Ирис“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е на стойност 17 960 лева. Инициативата ще се изпълнява в периода 15 януари – 15 юли 2021 г.

Програма „ИРИС“ подкрепя семейства, които са засегнати от пандемията и цели намаляване на риска от раздяла на деца и родители, като осигурява средства за покриване на основните им нужди. Програмата финансира граждански организации и граждански групи, които предоставят помощ на нуждаещите се семейства в цялата страна.