Пътят на читалището започва през далечната 1889 г. В селото ни пристига учител Дечо Петров от с. Бяла Черква. По негово предложение, с подкрепата на по-будни крушовчани, се основава читалище в схлупената „сградичка“ на училището, в което преподава близо до църквата. Наричат новото читалище „Зора“. Работата започва с организирането на вечеринки и изнасянето на пиеси.

През 1924 г. читалището е възобновено и може би новото му име е символ – „Просвета“. Изнасят се сказки, реферати. За талантливите крушовчани театърът е предизвикателство. Играят се първите пиеси. Доставени са 68 книги от „Народната просвета“ и 84 от Окръжния читалищен съюз и първият шкаф с литература скоро вече е факт. Така се поставя началото на библиотеката.

В момента библиотечният фонд на читалището наброява повече от 12 000 книги. През 2015 г. е спечелен проект за обновяване на сградния фонд чрез мерки по енергийна ефективност. Обособен е кът за най-малките посетители – „Веселата библиотека“, където децата могат да играят, да се потопят в света на приказките, да творят.

Днес Народното читалище “Просвета 1899“ развива и обогатява културния живот, социалната и образователната дейност в нашето селo.

За да бъде опознат един народ, трябва да се проследят неговите обичаи и традиции. Читалището съхранява, пази и предава празници и обичаи като Зажънване, Кумичане, Лазаровден, Бабин ден, Йордановден, Еньовден, Гроздобер. Отбелязва се и традиционният селищен празник – Спасовден.

Дамската вокална група взема участие във фолклорни събори и фестивали.