Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Изобразителна дейност чрез апликиране - Просвета 1899
Изобразителна дейност чрез апликиране – формиране на представи и възприятия,обогатяване на зрително – образните представи на децата,стимулиране на самостоятелност и инициативност в дейността, създаване на условия за развитие на творческа изява и въображение.