Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Проекти Архиви - Просвета 1899
Читалището в с. Крушовица е общностно базирана институция, която съхранява и развива традициите, но има и социални и граждански функции. В рамките на одобрения проект „Подкрепа за децата на с. […]
Повече от 50 книги и други информационни източници ще обогатят фонда на библиотеката към НЧ „Просвета“ в с. Крушовица. Новите книги са от различни области, съобразени с профила на библиотеката. […]
НЧ „Просвета 1899“ спечели проект към програма „Българските библиотеки – чясто за достъп до информация и комуникация за всеки“ на Фондация „Глоабални библиотеки – България“. В рамките на проекта читалището […]