Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Спечелихме проект за обновяване на книжния фонд в библиотеката на читалището - Просвета 1899

Министерството на културата, в рамките на Закона за закрила и развитие на културата, обяви конкурс за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 г.

Нашето читалище кандидатства и спечели финансиране на стойност 1244 лева, с които ще закупим нови книги за библиотеката – както за деца, така и за възрастни.