Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Университетът по библиотекознание и информационни технологии дари книги на читалището - Просвета 1899
Благодарим на Университета по библиотекознание и информационни технологии и на проф.д.н. Ирена Петева за оказаното съдействие за осъвременяване на библиотечния фонд на Народно читалище „Просвета 1899“, с. Крушовица.