Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Църквата „Света Троица“ - Просвета 1899

Църквата  „Света Троица” в село Крушовица е строена в продължение на годините от  1891-1896 г., по времето на Ценкол Ценколов, които бил кмет на селото, със средства, събирани от населението. Камбаната била излята в специално приготвен за целта калъп на място.

В двора на днешната църква, преди Освобождението и дори и след това, е имало стара постройка с две стаи и коридор, която служела за църква, същевременно за училище и читалище, но не е била подържана и с течение на времето, през 1932 г. е съборена. Фактът, че от трите необходими звена първо е била построена църквата, говори за религиозността на населението.

На Общо събрание на селото се взима решение да се избере църковно настоятелство и заедно с комисия от общинско управление да се изготви план за построяването на красива църква, тъй като селото имало огромна нужда от нея. На проведеното събрание присъствали 80 души. Те избрали за църковни настоятели Петър Христов, Тошо Вълчов, Петър Трифонов, Стоян Янкулов, Начо Мирков. Първият свещеник тогава е Минко Цалов . След него имало още двама с неизвестни имена.

На събрание на църковното настоятелството на 04.06.1939 г. със свещеник Цветан П. Христов и настоятелство с членовете Вълко Монов, Ангел Семков, Пенко Вътков, Иван Петров и Трифон Бенов, се взима решение да се построи нова сграда за църковния дом. Повикали инженер Марин Митов от с. Липница за съставянето на скица за нова постройка, за целта  се решава да се закупи 1 декар земя. В продължение на много години по времето на социализма църквата е затворена.

След падането на забраната да служи постъпва поп Йордан от село Липница.

През 2005 г. е преосветена  от Врачанския митрополит Калиник след извършен дългоочакван ремонт.

Празникът е пищен, радостта  – голяма. Само след две  години обаче се оказва, че храмът отново има нужда от ремонт.

Съставен е протокол, съдържащ  констатация, че в този вид „църквата не може да бъде използвана по предназначение“ .

Кметът на селото Илия Илиевски издава първата заповед за затваряне на храма, поради застрашаващи живота на хората условия (2007 г.). От този момент започват нескончаемите преписки между институции и молби за помощ.

През 2008 година митрополитът е уведомен ясно и конкретно, че контролът върху извършения през 2005 г. ремонт е занижен, пренареждането на керемидите е неправилно и вследствие на обилните валежи водата се излива в храма през купола и разрушава освежения през същата година интериор. Отправена му е молба за спешно съдействие.

Следват тревожни сигнали и през 2013-2014 година, в които с покруса се описва, че „хората няма къде да се помолят, няма къде свещичка да запалят, по време на празници няма къде литургия да се проведе. Храмът ни е като „мерзостта на запустението“ и това е възмутително. Въпреки всичко това, хората са съпричастни и с техни дарения е закупена нова камбана за втората камбанария, въпреки че тя е почти срутена.

Така селото остава без молитвен дом вече 14  години, но с надеждата,че в близко бъдеще църквата „Света Троица“  ще може да посрещне с отворени врати всички християни.

Към настоящия  момент свещеник на селото е Марин Генчов Панов.