Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Кметът на Община Мизия се срещна с граждани на Крушовица - Просвета 1899

На инициирана среща от кмета на община Мизия, г-жа Валя Берчева заедно с кмета на с. Крушовица, г-н Илия Илиевски и гражданите бяха обсъдени наболелите въпроси относно състоянието на улицата и предприетите действия към момента.

Живущите на ул. „Цоло Николов“ в с. Крушовица са изключително притеснени по повод продължаващите пропадания по улицата. Хората, които живеят на нея поискаха същата да бъде затворена, тъй като движението е ограничено с пътни знаци, които не са достатъчни. Движението по улицата е натоварено и забраната за преминаване не се спазва.

На срещата, кметът на с. Крушовица, г-н Илия Илиевски потвърди, че първите сигнали за некачествено изпълнение са депонирани в Общинска администрация Мизия през 2014 година.
Разрешението за ползване на обекта е издадено през 2015 год., въпреки множеството сигнали от кмета на село Крушовица за компрометирани участъци преди въвеждането му в експлоатация.

Проблемните участъци са били в по-леко компрометирано състояние и към онзи момент е било възможно обектът да не бъде приет от възложителя преди тяхното отстраняване, но поради липса на предприети своевременни действия от тогавашното ръководство на общината се стига до влошаване и компрометиране на целия участък.

Валя Берчева, кмет на Община Мизия: 

„Моите действия като кмет на общината започнаха още през 2020 година и през м. януари 2022г. е факт първото дело между Община Мизия и фирмата изпълнител. На 14.06.2023г. ще се проведе петото съдебно заседание във връзка с възникналия проблем.

Аз, като кмет на Община Мизия категорично заявявам, че съм на страната на засегнатите граждани и те са в пълното си право да търсят отговорност за състоянието на улица „Цоло Николов“ в с. Крушовица.

Община Мизия е предприела всички необходими и законосъобразни действия! Наследявайки проблемите от предходното управление, към настоящият момент няма правна възможност да започне действия по отремонтиране на компрометираните участъци, тъй като това би попречило на изхода от започналия процес и е в разрез с гаранционните условия от сключения договор.

Ще продължим да търсим решение на проблема с всички инструменти, които са ни гарантирани от закона, защото всички граждани заслужават достъпна инфраструктура и достоен начин на живот.”