Warning: Undefined array key "pagename" in /home/customer/www/prosveta-kr.info/public_html/wp-content/plugins/wwpformcontact/wwpformcontact.php on line 326
Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" ни дари книги - Просвета 1899

Благодарим на Университетско издателство „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ гр. София, за ценните книги. Нека има повече такива дарители ,които в епохата на новите технологии отдават дължимото на книгите и се стремят мъдростта и знанията ,които получаваме от тях,да стигнат до възможно повече хора.